Drugi shut down

Konsekwentnie realizujemy plan rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie. Na co dzień pracujemy w warunkach funkcjonującego zakładu z aktywną linią technologiczną. Projekt jest z tego powodu bardziej skomplikowany w prowadzeniu. Są prace, których wykonanie wymaga jednak przestoju, jak np. te na bunkrze, które właśnie rozpoczęliśmy. – W projekcie rozbudowy i modernizacji ZUSOK-u rozpoczął się drugi shut down – powiedział kierownik budowy Henryk Mleczko, podsumowując stan projektu na dzień 17 sierpnia 2021. – Na cztery tygodnie została zatrzymana instalacja termicznego przetwarzania odpadów. Ruszył demontaż urządzeń w bunkrze oraz trwa montaż przenośnika taśmowego odpadów. Prowadzimy także prace, które…