Inwestycję rozbudowy i modernizacji ZUSOK obserwuje Rada Społeczna

POSCO E&C Oddział w Polsce w kwietniu br. weszło na teren Zakładu Unieszkodliwiania Stałych odpadów Komunalnych na warszawskim Targówku, by rozpocząć prace związane z modernizacją i rozbudową zakładu, na mocy umowy zawartej 30 listopada 2020 r. z MPO w Warszawie. Inwestycja ma wielu obserwatorów. 14 lipca 2021 r. ZUSOK odwiedzili członkowie Rady Społecznej*, powołanej w 2015 r. przez MPO w m. st. Warszawie, w ramach otwartego dialogu ze społecznością lokalną. W nowo utworzonym Centrum Informacyjnym Rozbudowy ZUSOK Zarząd MPO przedstawił informację o postępie prac budowlanych. Dyskutowano także o znaczeniu inwestycji dla dzielnicy i potrzebie aktywnych relacji z mieszkańcami 👬👭🧑‍🤝‍🧑. Członkowie Rady obejrzeli…